Release notes 1.12.2 (14-07-2017)

Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testplatform 1.11.2. Nieuwe functionaliteit ten opzichte van versie 1.12.1 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'.

Functionele wijzigingen

Deze release betreft bug fixes en aanpassingen in enkele testscenario's.

Bugs and Changes

Issue Type Summary Fix version
Hotfix Wijzigen beheerder status voor gebruiker niet mogelijk 1.12.2
Improvement Precondities, acties en controles voor Zaak- Documentservices 1.2. In de testsetuitvoering is aanvullende toelichting op teststappen opgenomen. 1.12.2
Bug Testset Zaak- Documentservices 1.0 en Regie- Zaakservices: DSC doet cancelCheckout op moment dat er geen documenten meer uitgecheckt zijn. Extra interactie toegevoegd in scenario geefZaakdocumentBewerken (C) 1.12.2
Improvement Toevoegen controle op medewerkeridentificatie. De medewerkeridentificatie moet starten met de gemeentecode. Aangenomen wordt dat in de tests de medewerker bij dezelfde gemeente werkt als waar de zaak staat geregistreerd. Gewijzigd voor Zaak- documentservices 1.0, Zaak- documentservices 1.2, Regie- Zaakservices 1.12.2