Release notes 1.11.2 (19-08-2016)

Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testplatform 1.11.2. Nieuwe functionaliteit ten opzichte van versie 1.11.1 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'.

Functionele wijzigingen

Deze release betreft bug fixes en aanpassingen in enkele testscenario's.

Bugs and Changes

Issue Type Summary Fix version
Improvement Toevoegen in scenario creeerZaak een natuurlijk persoon als initiator. Naar aanleiding van https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-testplatform/creeerzaak-met-natuurlijkpersoon 1.11.2
Improvement Scenario actualiseerZaakstatus voegt een status toe, inplaats van de status te wijzigen. Er is immers nog niet in een eerder scenario of stap een status gezet. 1.11.2
Improvement Corrigeren stuurgegevens in scenario's voor testset BAG-WOZ - WOZ administratie. Deze waren niet consequent voor stuurgegevens/zender en ontvanger. 1.11.2
Bug Corrigeren testregel BGWZ000004, die ten onrechte faalde bij gebruik van bericht subtypes. Naar aanleiding van https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-testplatform/lk01-messages-have-wrong-order-lk03-message-lk01-compared-root 1.11.2
Bug Corrigeren geefZaakdocumentLezen (P) - stap 1 op scope/object/isRelevantVoor/gerelateerde/identificatie. Hier zat een waarde in, wat niet mag. 1.11.2
Bug Alle bericht typen moeten gekoppeld zijn aan endpoint type All Types. Dit was nog niet het geval. 1.11.2
Bug Verwijderen dubbel toegewezen bericht types uit endpoint types. Voorheen waren sommige bericht types toegewezen aan meerdere endpoint types, wat problemen gaf in de testsetuitvoering. Naar aanleiding van https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-testplatform/niet-meer-alle-endpoint-type-te-configureren-op-het-stuf 1.11.2
Bug Corrigeren dat STV0000084 fout geeft op Lk03 bericht. Naar aanleiding van https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-testplatform/stv0000084-geen-relatie-element-een-van-de-objecten-relatie-naam 1.11.2