Release notes 1.10.0 (29-02-2016)

Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testplatform 1.10.0. Nieuwe functionaliteit ten opzichte van versie 1.9.3 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'

Functionele wijzigingen

Deze release betreft bug fixes en aanpassingen, voornamelijk met betrekking tot variabelen gebruik en met betrekking tot het testrapport.

Bugs and Changes

Issue Type Summary Fix version
Bug Protocolbindingsregels worden nu toegepast en getoond bij testsetuitvoering 1.10.0
Improvement Toon variabelen die gebruikt worden in een regel in de testset uitvoering onder tabs "Waarden van Variabelen" en "Gebruik van Variabelen" 1.10.0
Improvement Mogelijkheid om functievariabelen te herberekenen bij elk gebruik. Hiertoe wordt de toegepaste waarden alleen nog getoond onder tab "Gebruik van Variabelen". Herberekende variabelen worden hier getoond als #variabelenaam. 1.10.0
Improvement Mogelijkheid dat xpath variabelen hun waarde halen uit een eerdere stap. Deze variabelen worden onder tab "Gebruik van Variabelen" getoond als #getValue(variabelenaam, stap). 1.10.0
Bug Correctie van getoonde aantal waarschuwingen in testrapport. 1.10.0
Improvement Automatisch genereren uniek endpoint url StUF Testplatform. Wanneer er meerdere pakketten zijn met hetzelfde endpoint type, zal het StUF Testplatform nu automatisch voor elk pakket een unieke url genereren. Dit hoeft niet meer handmatig te worden aangepast. 1.10.0