Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 05-12-2018

Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden, 5 december 2018
Tijd: 9:30-12:45 uur (incl. lunch)
Locatie: Regardz Utrecht, Lange Viestraat 351

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (9:30-9:45 uur)


2. Notulen van de vorige vergadering (9:45-10:00 uur)

Doel: Vaststellen notulen van het overleg op 3 oktober 2018 <Br. Documenten (zie bijlage):
Verslag 20181003 met actielijst (zie bijlage verslag, onderaan de agenda is aangegeven wat de stand van zaken op de actiepunten is).


3. Rol van de Regiegroep gegevens en berichtenstandaarden (10:00-10:45 uur)

Toelichting door Peter Klaver
Doel: Bespreken voorstel en standpunt bepalen over aanpassing van de rol
Document: Voorstel rol en activiteiten van de Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden.


- Pauze (10:45-11:00 uur) -


4. Borging van de technische kaders voor API-standaarden (11:00-11:30 uur)

Toelichting door Henri Korver
Vraagstelling: Biedt dit voldoende comfort op technische interoperabiliteit?


5. Migratiestrategie Gemeente Den Haag (11:30-12:00 uur)

Toelichting door Cathy Dingemanse, Gemeente Den Haag
Vraagstelling: Wat zijn de leerpunten vanuit deze voorbeeldstrategie voor een bredere toepassing bij de vernieuwing van standaarden?


6. Rondvraag en sluiting (12:00-12:15 uur)

Doel: Bespreken termijnagenda; welke onderwerpen zijn er tijdens deze veranderperiode? Afspraken maken voor volgend overleg.


- Lunch (12:15-12:45 uur) -


Actielijst:

nr 205 Koppelvlak LV BAG
Het voorstel wordt gedaan de beantwoording van de vragen (m.b.t. Bag 2.0 en HR dataservice 3.0) van John Rooijakkers te delen met de regiegroep.

Wie: VNGR
Status: In behandeling.

nr 206 Transitiekeuzes
Een aantal mechanismen moeten worden vormgegeven vanuit praktische vragen. Er staan nu nog een aantal vraagtekens. Deze praktische vragen waar mogelijk aandragen.

Wie: Gemeente Haarlemmermeer
Status: Aan Rik gevraagd om deze aan te leveren. Verzoek ook aan andere deelnemers om functionele vragen aan te leveren bij VNGR.

nr 207 Werkwijze om te komen tot API-standaarden
Een voorstel/toelichting bij de standaard voor bevragen, waarin voor niet-technici uitgelegd wordt wat we aan het doen zijn en om kennis krijgen van wat er allemaal speelt. Dit is onderdeel van de standaard en moet er komen. (Arjan Kloosterboer zal hiervoor een toelichtende link naar Lidwien Meijers sturen).

Wie: VNGR
Status: Afgehandeld.

nr 208 Mechanisme NLX
Wat doet dit? Dit onderwerp zal de volgende keer op de agenda worden gezet ter toelichting.

Wie: VNGR
Status: Voorstel om dit op een later moment te doen, omdat dit niet aansluit op de huidige agenda.

nr 209 Rol van de regiegroep
Voorstel opstellen m.b.t. de ‘rol van de regiegroep’ n.a.v. de discussie in de regiegroep (ag.punt 4). Dit voorstel de volgende keer bespreken en vaststellen in de regiegroep (besluitvormingsdocument).

Wie: VNGR
Status: Staat op de agenda, zie ook bijlage.

nr 210 Migratiestrategie
De gemeente Den Haag zal in de volgende regiegroep het voorstel voor een migratiestrategie van de G4 presenteren. Dit komt op de agenda van het volgende regiegroepoverleg.

Wie: gemeente Den Haag
Status: Staat op de agenda.

Maarten van den Broek stelt voor ook in de komende leveranciersbijeenkomst het migratieprobleem voor te leggen. Theo neemt de presentatie van de G4 en de notitie van Maarten mee naar de leveranciersbijeenkomst.

Wie: VNGR
Status: Is daar aan de orde geweest.

nr 211 BRK levering 2
Aandacht voor dit probleem hoe hier mee om te gaan. Arjan Kloosterboer en Maarten van den Broek zullen dit verder bespreken en met een advies hiervoor komen.

Wie: VNGR/ Message Design

Status: In behandeling.

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden