Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 03-10-2018

Tijd: 9:30-13:00 uur (incl. lunch)
Regardz Utrecht, Lange Viestraat 351

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (9:30-9:45 uur)

- Overlijden Wicher Venema

- Nico Romijn nieuwe functie en geen voorzitter meer

- Peter Klaver vandaag als voorzitter


2. Notulen (en actielijst) van de vorige vergadering (9:45-10:00 uur)

- Doel: Vaststellen notulen van het overleg op 6 juni 2018 en bespreking voortgang lopende actiepunten

- Documenten: Verslag 20180606 met actielijst, Actiepunt 198 - uitleg van gebruikte termen (versie 12 juni 2018) (zie bijlage)


3. Beweging naar het Gegevenslandschap en wat dit vraagt van standaarden en de rol van de Regiegroep (10:00-11:00 uur)

Toelichting door Theo Peters

- Doel: Herkennen we dit beeld en wat betekent dit voor de rol van de Regiegroep GBS


- Pauze (11:00 - 11:10 uur) -


4. Hoe om te gaan met het RSGB (11:10-11:30 uur)

Toelichting door Arjan Kloosterboer

- Doel: Herkennen we deze beweging en welk advies zouden jullie VNG Realisatie meegeven in de realisatie

- Documenten: Notitie Visie modellering basisgegevens binnen het gemeentelijk domein * (zie bijlage)

  • NB: de notitie wordt op 27-9 besproken in de Expertgroep IM, over eventueel voortschrijdend inzicht wordt de Regiegroep op 3/10 geïnformeerd.


5. Transitie op weg naar het Gegevenslandschap (11:30-12:15 uur)

Introductie door Theo Peters en toelichting advies door Maarten van den Broek

- Doel: Toelichting op het advies van en door Maarten van den Broek

- Documenten: Advies ‘Op weg naar Common Ground’ (zie bijlage)


6. Rondvraag en afsluiting (12:15-12:30 uur)


- Lunch (12:30-13:00 uur) -

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden