Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 04-04-2018

Regiegroep gegevens en berichtenstandaarden 4 april 2018 9:30-12:30 uur (13:30 uur incl. lunch) Regardz Utrecht, Lange Viestraat 351

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (9:30-9:45 uur)

- VNG Realisatie Congres 28 maart 2018

- Koppelvlak LVBAG (Zie bijgaande notitie)

- Beheer MIM


2. Notulen (en actielijst) van de vorige vergadering (9:45-10:00 uur)

- Doel: Vaststellen notulen van het overleg op 7 februari 2018 en bespreking voortgang lopende actiepunten

- Documenten: Verslag met actielijst is beschikbaar op Gemma online


3. Common Ground en Fieldlab (10:00-10:20uur)

Toelichting door Theo Peters

- Doel: ter informatie


4. Afbakening gebruikte termen (10:20-10:40 uur)

Toelichting door Frank Samwel (zie bijlage)

- Doel: Overeenstemming over gebruikte afbakening


- Pauze (10:40-11:00 uur) -


5. Criteria voor de familie van standaarden (11:00-11:45 uur)

Toelichting Theo Peters en Frank Samwel (zie bijlage)

- Doel: meningsvorming en richting aangeven


6. Vraag vanuit expertgroep StUF over 3.02 (11:45-12:00 uur)

Toelichting door Henri Korver (zie bijlage)

- Doel: besluitvorming


7. Rondvraag en sluiting (12:00-12:20 uur)

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden