Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 07-02-2018

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (9:30-9:45 uur)

- Stand van zaken Zaak Document Services


2. Notulen (en actielijst) van de vorige vergadering (9:45-10:00 uur)

- Doel: Vaststellen notulen van het overleg op 6 december 2017 en bespreking voortgang lopende actiepunten

- Documenten: Verslag met actielijst is beschikbaar op Gemma online


3. Organisatie functiescheiding tussen beheer standaarden en realisatie (10:00-10:15 uur)

Toelichting (actiepunt 192) door Theo Peters


4. Verdieping transitie (10:15-11:00 uur)

Toelichting op meegezonden notitie ‘ag4 Transitie naar een gegevenslandschap’ door Frank Samwel


- Pauze (11:00-11:15 uur) -


5. Visie op ontwikkelen en beheer van standaarden voor gegevens- en berichtmodellen (11:15-12:00 uur)

Toelichting op notitie: ‘ag 5 Visie op ontwikkelen en beheer van standaarden voor gegevens- en berichtenmodellen’, door Frank Samwel


6. Standaardisatie en het StUF-koppelvlak met de LVBAG (12:00-12:15 uur)

Toelichting op meegezonden notitie ‘ag6 RgGBS 20180207 - Koppelvlak LVBAG’


7. Rondvraag en sluiting (12:15-12:30 uur)

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden