Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 12-04-2017

Agenda

enter

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst
  3. Nieuwe architectuur: informatiekundige ontwikkelingen komende jaren
  4. Standaardkoppelvlak RSGB bevragingen (XML/SOAP variant)
  5. Stand van zaken StUF 3.02
  6. Plan vernieuwen eindproductstandaarden
  7. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden