Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 05-10-2016

Agenda

enter
  • Opening en mededelingen
  • Voortgang pilot RSGB bevragingen, zie 'Tussenresultaten Pilot RSGB-bevragingen'
  • Besluitvorming “Ontwikkelplan Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden”
  • Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten en compliancy
  • Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag