Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 01-06-2016

Tijd: 9:30 – 12:30 (13:30 inclusief lunch)
Locatie: Regardz La Vie, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst
  3. Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten
  4. Vaststelling berichtenstandaard Kadastrale mutatieservices 1.0
  5. Inhoudelijke duiding vernieuwde StUF familie
  6. Praktijkbeproeving aanvullendeElementen: E-formulieren in Zaak- en Documentservices en de noodzaak van aanvullendeElementen in StUF-Zaken
  7. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag