Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 03-02-2016

Agenda

enter
 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst
 3. Proces en voorwaarden gebruik aanvullendeElementen (actiepunt 144)
 4. Opstellen van een handreiking voor het toepassen van ZTC (actiepunt 116)
 5. Roadmap nieuwe set van standaarden, beeld vanuit meerdere invalshoeken en voorstel vaststelling RSGB bevragingen on hold te zetten
  5a Pilot beoogde StUF verbeteringen
  5b Positionering RFC’s vanuit de StUF expertgroep

  pauze

  5c Terugkoppeling inventarisatie huidige StUF toepassing
  5d Conclusies en aanbevelingen vanuit de regiegroep
 6. Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten
 7. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag