Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 07-10-2015

Agenda

enter
 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst
 3. Presentatie OLO3 en de daarvoor beoogde standaarden
 4. Vaststelling van het Digikoppeling adapter Intern koppelvlak
 5. Vaststelling van de Zaak- en Regieservices
 6. Vaststelling koppelvlak geoBAG

  Pauze

 7. Stand van zaken RSGB3 / nieuwe uitwisselingsstandaarden
  - Goedkeuren Informatiemodel RSGB3
  - Toelichting op aanvullende gegevens op het RSGB
  - Toelichting geven op aanpassing metamodel t.b.v. geautomatiseerd genereren van standaarden
  - Stand van zaken / planning rond het verStUFfen
  - Analyse koppelvlakstandaarden en de grootschalige implementatie (project Digitale Agenda 2020/GIDS)
 8. Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten
  - Compliancy Monitor
  - Gegevensverstrekking en vertaling met de OperatieBRP
 9. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag