Regiegroep Gegevens- en Berichtenstandaarden d.d. 05-02-2015


"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst
 3. Aanvullende elementen.
 4. Stand van zaken en vervolgplanning RSGB, RGBZ en verstuffing naar 3.20 versie.
 5. Stand van zaken en vervolgplanning CORV
 6. Pauze
 7. Stand van zaken BGT
 8. Stand van zaken BRK
 9. Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten
 10. Rondvraag en Sluiting

Opmerkingen:

 • Als u bent ingelogd kunt u aangeven dat u deze pagina wilt volgen. (Klik rechtsboven op 'Handelingen' en kies daarna 'Volgen'). Wijzigingen krijgt u dan per e-mail gemeld.
 • Op 9-2-2015 is de mail waarin het besluit is genomen m.b.t. aanvullendeElementen toegevoegd.
 • Op 9-2-2015 is de agenda aangepast in lijn met de vergadering.


Vergaderstukken en presentaties

OUD

Verslag

Verslag regiegroep 5 februari 2015 (PDF-bestand, 218 kB).