Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 02-12-2015

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst
  3. Vaststelling koppelvlak geoBAG
  4. Vervolg n.a.v. Onderzoek StUF en mini-conferentie StUF van gemeente Den Haag

    Pauze

  5. Stand van zaken roadmap nieuwe standaarden RSGB/RGBZ/StUF
  6. Handreiking voor het toepassen van ZTC
  7. Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten
  8. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag