Regiegroep Gegevens- en Berichtenstandaarden d.d. 02-04-2015


"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".

Dit betreft één van de bijeenkomsten van de Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst
 3. Stand van zaken RSGB3
 4. Route verstuffing naar 3.20 versie

  Pauze

 5. Implementatiestrategie nieuwe berichtenstandaarden
 6. Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten
  - Innovatie digitale samenwerking (VNG/KING traject)
  - Stand van zaken BGT / StUF-BGT compliancy
  - Stand van zaken en vervolgplanning CORV
  - Stand van zaken BRK
  - Stand van zaken Zaak- en Regieservice
 7. Rondvraag en Sluiting


Vergaderstukken en presentaties OUD

Verslag Verslag regiegroep 2 april 2015 def (PDF-bestand, 265 kB)