Regiegroep Gegevens- en Berichtenstandaarden d.d. 02-04-2014