Referentiezaaktypen

Voor elk GEMMA Referentiebedrijfsproces werkt VNG Realisatie een referentiezaaktype uit. De referentiebedrijfsprocessen zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat overheidsorganisaties weliswaar vele honderden verschillende producten produceren, maar dat de processen die deze producten voortbrengen grote overeenkomsten vertonen. Voor het afgeven van vergunningen wordt een proces doorlopen dat voor alle typen vergunningen vergelijkbaar is. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van subsidies en uitkeringen. Natuurlijk, op detailniveau ziet de beoordeling van een aanvraag voor een parkeervergunning er anders uit dan de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Maar 'boven' dit detailniveau doorloopt elke vergunningaanvraag hetzelfde proces.

Een referentiezaaktype beschrijft de standaard onderdelen die in elk onderliggend zaaktype zouden moeten voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van handhaving. Binnen een gemeente is het mogelijk dat er op verschillende beleidsterreinen handhaving plaatsvindt. Het zaaktype ‘Handhaven’ uit de referentiecatalogus beschrijft het overkoepelende zaaktype van handhaving voor gemeenten, ongeacht het beleidsterrein.

De referentiezaaktypen dienen als startpunt voor de uitwerking door gemeenten van eigen, daarvan afgeleide, toegespitste zaaktypen.

Hieronder staat het overzicht van de referentiezaaktypen. De beschrijving van het zaaktype verkrijgt u door op de naam daarvan te 'klikken'. De meeste daarvan zijn op dit moment slechts in aanzet uitgewerkt. Daarbij is gebruik gemaakt van de GEMMA Procesarchitectuur 2011, versie 1 van de GEMMA Zaaktypecatalogus (de ZTC1) en de referentiezaaktypen van de gemeente Utrecht. Aanpassing op de actuele procesarchitectuur moet nog plaatsvinden. VNG Realisatie roept gemeenten op om een bijdrage te leveren aan het vollediger beschrijven van de referentiezaaktypen. Dat kan eenvoudig in deze wiki met de 'Overleg'-pagina bovenaan elk referentiezaaktype.

Alle referentiezaaktypen zijn tevens opgenomen als .doc-bestanden in het bestand 'GEMMA Referentiezaaktypecatalogus' (ZIP-bestand, 1,65 MB).

Soort bedrijfsproces Bedrijfsprocescluster Referentiezaaktype
Sturende processen Programmeren
Strategie vormen
Evalueren
Primaire processen Ontwikkelen voorzieningen
Ontwikkelen ruimte
Informeren
Verstrekken van producten en diensten
Beheren en onderhouden ruimte
Heffen
Exploiteren publieke voorzieningen
Handhaven
Nazorg
Ondersteunende processen Ondersteunen

De referentiezaaktypen maken onderdeel uit van het thema Zaakgericht werken.