Referentiearchitectuur Werken met API's

16 juni 2021Met de transitie naar de informatiekundige visie Common Ground zullen gemeenten in toenemende mate gebruik maken van API's voor het ophalen en muteren van gegevens in bronregistraties en het ontvangen van notificaties over plaatsgevonden wijzigingen. Ze zullen ook in toenemende mate zelf API's gaan aanbieden voor zowel in als extern gebruik. Nu een aantal standaard API-specificaties zijn gerealiseerd en vastgesteld (o.a. ZGW en HaalCentraal API’s) wordt het tijd om deze in gebruik te nemen. Gemeenten hebben behoefte aan een 'kookboek' of referentiearchitectuur waarin is beschreven welke referentiecomponenten nodig zijn en hoe ze moeten worden ingericht om goed met API's te kunnen werken. Waarbij er ruimte blijft voor lokaal beleid (waardoor verschillende technische oplossingen mogelijk blijven).

VNG Realisatie is een project gestart om deze referentiearchitectuur op te stellen met als doel een handreiking te bieden om systemen en processen zodanig in te richten dat op een veilige en transparante manier gebruik gemaakt kan worden van gegevensdiensten. Denk hierbij aan onderwerpen als

  • Identity en access management (het managen en beheren van identiteiten (wie ken ik), authenticatie van stakeholders (wie ben ik), autorisatie van stakeholders (wat mag ik) en het inzichtelijk maken van welke stakeholder welke functie heeft gebruikt (wat heb ik gedaan).
  • Inrichtingsscenario’s voor het API-landschap binnen een gemeente (IAM, API-gateway, audit- en privacylogging, notificeren, dienstencatalogus, authenticatie centraal of per proces, gelaagdheid ten behoeve van verschillende soorten API’s,  etc)
  • Uitgangspunten voor gebruik van reeds beschikbare API-standaarden en API’s zoals zoals HaalCentraal, ZGW, Verwerkingenlogging, etc.

Op te leveren producten zullen integraal in GEMMA-online opgenomen worden. En we ontvangen graag uw hulp bij de review en het meeschrijven aan de referentiearchitectuur. Aanmelden kan via gemmaonline@vng.nl


Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 jun 2021 om 12:34.