Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

RSGB Bevragingen

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:14:56
Meer over dit koppelvlak =>

RSGB bevragingen is een berichtenstandaard voor het opvragen van gegevens zoals beschreven in het RSGB. Deze berichtenstandaard is ontwikkeld vanuit het “ontdekken” perspectief zoals dat in de Regiegroep gegevens- en berichtstandaarden is besproken en goedgekeurd. De standaard bevat scherpe berichtspecificaties voor de meest gebruikte bevragingen in het gemeentelijk domein.

De functionele specificatie en de XML/SOAP variant van deze standaard zijn op 12 april 2017 vastgesteld door de regiegroep gegevens- en berichtenstandaarden. Daarnaast is op 7 juni 2017 de JSON-API variant van deze standaard vastgesteld door de regiegroep gegevens- en berichtenstandaarden.

De berichtenstandaard RSGB bevragingen is niet opgesteld conform de StUF-richtlijnen. Er is op basis van een nieuwe 'agile' werkwijze tot twee nieuwe standaard koppelvlakken voor de uitwisseling van basisgegevens gekomen: een XML/SOAP en een REST/JSON variant. De gegevensstructuur van de content van de berichten is, volgens project-opdracht, voor beide varianten hetzelfde gehouden.

Deze koppelvlakstandaard moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen voor standaardisatie, te weten: interoperabiliteit, kostenreductie en het bevorderen van marktwerking en innovatie.

Naast de nieuwe werkwijze zijn bij het tot stand komen van dit koppelvlak de volgende criteria gehanteerd:

Eenduidigheid

  • De mate waarin het koppelvlak het correct gebruik beschrijft en afdwingt zonder noodzaak voor aanvullende documentatie.
  • Beïnvloedt de benodigde inspanning om een koppelvlak te begrijpen.
  • Voorkomt uiteenlopende functionele implementaties.


Consistentie

  • De mate waarin vergelijkbare concepten en functionaliteiten volgens dezelfde conventies worden vastgelegd.
  • Dit vergemakkelijkt voor afnemer en provider:
  • Het begrijpen van het koppelvlak
  • De implementatie van een koppelvlak


Ondersteund door Tooling

  • Object Oriëntatie: Koppelvlak schema’s zijn object georiënteerd, zodat de meest gebruikte moderne (object georiënteerde) ontwikkeltalen de schema’s optimaal kunnen implementeren.
  • Code generatie: Code generatoren en serializers (Java en .NET) kunnen de gebruikte constructies in de koppelvlak schema’s volledig vastleggen.


In de onderstaande bestanden zijn de volgende producten te vinden:

Berichtspecificaties : In de map ‘Core’ in het bestand ‘RSGB Bevragingen.zip’ bevinden zich de schema’s en de releasenotes. Deze schema’s zijn gepubliceerd zonder versionering en versionering-strategie. De versioneringsstrategie moet nog worden bepaald en wordt bij de eerste productieversie ingevoerd.

Koppelvlakspecificatie RSGB Bevragingen dat de functionele specificatie bevat van deze koppelvlakstandaard.

Ontwerpkeuzes Bestand ‘Design Decisions.docx’ ontwerpkeuzes bij het maken van de XML-schema’s.RSGB Bevragingen

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Design Decisions RSGB Bevragingen 1.0 (PDF-bestand, 592 kB) Metadata icon.jpg 1.0 Koppelvlakstandaarden 20170921
Pdf.jpg Koppelvlakspecificatie RSGB bevragingenservices v 1.0.pdf (PDF-bestand, 2,75 MB) Metadata icon.jpg 1.0 Koppelvlakstandaarden 20170921
Zip.jpg RSGB bevragingen1.0 XSD Schemas (ZIP-bestand, 77 kB) Metadata icon.jpg 1.0 Koppelvlakstandaarden 20170921