RSGB 3.0 in ontwikkeling (goedgekeurd)

Inmiddels zijn meerdere basisregistraties tot ontwikkeling gekomen en worden deze in de praktijk gebruikt. Dit heeft geleid tot meer inzicht in de behoefte bij gemeenten aan basis- en kerngegevens. Ook zijn gegevenscatalogi van basisregistraties verbeterd en zijn er basisregistraties bijgekomen, in het bijzonder de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit alles leidt tot een doorontwikkeling naar versie 3.0 van het RSGB. In grote lijnen betreft dit het toevoegen van de BGT en het verwerken van de wijzigingen in BRP (GBA en RNI), NHR en BRK. Deze doorontwikkeling heeft afgelopen jaren plaatsgevonden in de Expertgroep Informatiemodellen en het eerste kwartaal van 2015 in de Werkgroep RSGB 3.0.

RSGB3.0 is in 2016 goedgekeurd in de expertgroep informatiemodellen en in de Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden. Op dit moment vindt de verStUFfing plaats.


Documenten RSGB 3.0

RSGB 3.0 goedgekeurd door Regiegroep.
Hieronder vindt u ook het Sparx EA-bestand van RSGB3.0. Dit bestand is te lezen met behulp van de gratis reader Sparx EA Lite (link) en Sparx EA (link).

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg 20161024 RSGB3.0 .zip (ZIP-bestand, 5,77 MB) Metadata icon.jpg 3.00 20161024
Pdf.jpg GEMMA RSGB 3.0 deel 1 20160208.pdf (PDF-bestand, 1,32 MB) Metadata icon.jpg
Pdf.jpg GEMMA RSGB 3.0 deel 2 20160208 .pdf (PDF-bestand, 1,18 MB) Metadata icon.jpg