Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Procesarchitectuur Uitgangspunten

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 29 juni 2022, 02:00:43

Dit blok beschrijft de basis waarop de procesarchitectuur is opgesteld. De ontwerpkeuzes die in de procesarchitectuur gemaakt zijn, zijn gebaseerd op uitgangspunten die in dit blok beschreven worden. De volgende onderwerpen zijn beschreven:

 • Waarde creëren
  Dit betreft het voornemen om de architectuur niet louter op te stellen vanuit bedrijfsvoeringsperspectief maar vanuit het perspectief van "waarde creëren" voor meerdere doelgroepen.
 • Klantreizen en serviceformules
  Dit betreft de methodiek van de klantreizen als vertrekpunt voor het inrichten van dienstverlening en processen en service blueprints als voorgestelde vernieuwingen daarin. En de verbinding tussen klantreizen en processen.
 • GEMMA architectuurprincipes
  Dit betreft de acht architectuurprincipes die als uitgangspunt gelden voor heel GEMMA en ook als uitgangspunt zijn genomen bij het opstellen van de procesarchitectuur.
 • GEMMA bedrijfsarchitectuur
  Dit betreft de andere onderdelen van de GEMMA bedrijfsarchitectuur, met name bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten, die van invloed zijn op de procesarchitectuur.