Patch 31 van de sectormodellen StUF-BG 3.10, StUF-ZKN 3.10 en StUF-ZTC 3.10 gepubliceerd.

5 oktober 2021Op GEMMA online is patch 31 van de sectormodellen StUF-BG 3.10, StUF-ZKN 3.10 en StUF-ZTC 3.10 gepubliceerd. Aanleiding daarvoor is de in werking treding van versie 3.14 van het LO GBAwaarin een wijziging is opgenomen m.b.t. titels/predikaten. Alle titels worden voortaan zonder hoofdletters geschreven. Naar aanleiding daarvan hebben we een wijziging doorgevoerd in een van de schema’s van StUF-BG 3.10. De enumeratie die voorheen op het element predikaat van toepassing was is vervangen door een vrij tekstveld.

bg0310_20211001_patch31.zipzkn0310_20211001_patch31.zipztc0310_20211001_patch31.zip

  • In elke publicatie staat een overzicht van de aangebrachte wijzigingen. De complete patch 31 is gepubliceerd op:

volledige_20211001_patch31.zip

Als er vragen zijn over de nieuwe patch kan hiervoor een issue ingebracht worden op de GitHub repository van de StUF standaarden.


Deze pagina is het laatst bewerkt op 5 okt 2021 om 14:05.