Overzicht vastgestelde standaarden


Een verbindend verklaarde API-standaard is na een advies van het College van Dienstverleningszaken door het VNG-bestuur of de Algemene Ledenvergadering van de VNG als standaard vastgesteld. Een vaststelling kan verschillende gradaties van verbindendheid tot gevolg hebben: van 'aanbevolen deze standaard te gebruiken' tot 'verplicht deze standaard toe te passen'. In de tabel wordt per vastgestelde API-standaard aangegeven welke mate van verbindendheid geldt.

Standaarden kunnen volgens drie niveaus van verbindendheid worden vastgesteld:

 1. Advies ('Aanbevolen')
  • Mate van verbindendheid: vrijblijvend en geen formele status.
  • Proces vaststelling: vaststellen door directie VNG
  • Voorbeeld: klantreizen, modelverordeningen
 2. Standaardverklaring ('Pas toe of leg uit')
  • Mate van verbindendheid: niet vrijblijvend, ‘pas toe of leg uit’-principe naar voorbeeld Forum Standaardisatie.
  • Proces vaststelling: tenminste op advies van het College van Dienstverleningszaken door bestuur VNG, ledenraadpleging facultatief, monitoring toepassing door VNG (bijvoorbeeld via Waarstaatjegemeente.nl) en lokaal via reguliere P&C cyclus door gemeenteraad.
  • Voorbeeld: GIBIT
 3. Verbindend verklaren ('Verplicht')
  • Mate van verbindendheid: verplichtend voor leden
  • Proces: vaststelling op advies College van Dienstverleningszaken door bestuur VNG metledenraadpleging
  • Voorbeeld: Aansluiting bij Informatiebeveiligingsdienst (via BALV)


API-standaard In beheer bij In ontwikkeling - 1.0-versie verwacht in In gebruik (versie ≥ 1.0 ) vanaf datum Mate van verbindendheid
Onderdeel van API-standaarden in domein Dienstverlening (Zaakgericht werken)
Zaken API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Catalogi API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Documenten API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Besluiten API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Autorisaties API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Notificaties API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Objecten API
Objecttypen API
OpenZaak Community 13-01-2021 pas toe of leg uit
Onderdeel van Haal Centraal
BAG Bevragen API Kadaster 13-08-2020 pas toe of leg uit
BRK Bevragen API Kadaster 03-06-2020 pas toe of leg uit
BRP Bevragen API RvIG 01-10-2020 pas toe of leg uit
WOZ Bevragen API Waarderingskamer 16-12-2021 pas toe of leg uit
Onderdeel van API-standaarden in Fysiek domein
Regels bij activiteiten API VNG Realisatie 01-07-2021 pas toe of leg uit

API-specificaties in ontwikkeling[bewerken]

Een compleet overzicht van alle in ontwikkeling zijnde API-specificaties is te vinden op de ontwikkelagenda API-standaarden.

Heb je zelf een idee voor een standaard? Volg dan het standaardisatieproces, welke de leidraad geeft van te volgen stappen om van ‘idee’ tot ‘vastgestelde VNG uitwisselstandaarden’ te komen.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 03:23.