Overzicht dubbelingen GGM


Begrip Aantal Definitie
01. Activiteit (Vergunningverlening 0
02. Toezicht en Handhaving) 0
03. Archief 2
 1. Archief (Definitie: De bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm alsook de verzameling van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd zijn., View: Model Archief, Archief Model indeling)
 2. Archief
04. Belanghebbende 2
 1. Belanghebbende (View: Actoren en rollen)
 2. Belanghebbende (Definitie: Een persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken., View: Model Museum, Collectie)
05. Collectie 4
 1. Collectie
 2. Collectie (View: Collectie, Model Museum)
 3. Collectie
 4. Collectie (Definitie: Een verzameling van verworven voorwerpen die is samengesteld op grond van vastgestelde criteria., View: Model Museum, Collectie)
06. Eigenaar 2
 1. Eigenaar (Definitie: Eigenaar is een persoon die de eigenaar is van een gebouw of stuk grond en ook alle rechten daarvan bezit., View: Model Vastgoed, Vastgoed Relaties met Kern)
 2. Eigenaar
07. Indiener (Vergunningverlening 0
08. Toezicht en Handhaving) 0
09. Inspectie (Vergunningverlening 0
10. Toezicht en Handhaving) 0
11. Klantcontact 4
 1. Klantcontact (Definitie: Klantcontacten zijn contactmomenten die werkelijk hebben plaatsgevonden, terwijl Balieafspraken afspraken zijn voor een klantcontact. Dit ongeacht of deze werkelijk heeft plaatsgevonden, soms liggen deze in de toekomst of is iemand niet op komen dagen, of iets anders waardoor het klantcontact nog niet heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de telefoontjes, de klantcontacten komen uit levelOneData, dat zijn alle telefoontjes die werkelijk met een medewerker (of een gedelegeerde) hebben plaatsgevonden (soms zelfs meerdere binnen 1 telefoontje)., View: Klantcontact, Afspraken en Klantcontacten, Dienstverlening en Klanten, Entiteiten Dienstverlening, Entiteiten Klantcontact, Model Kern RGBZ)
 2. Klantcontact
 3. Klantcontact
 4. Klantcontact (View: Model Kern RGBZ, Klantcontact)
12. Milieustraat 4
 1. Milieustraat (Definitie: Een locatie die specifiek bestemd is voor het brengen van gescheiden huishoudelijk afval en grofvuil., View: Model Afvalverwerking, Milieustraat)
 2. Milieustraat (View: Model Afvalverwerking, Milieustraat)
 3. Milieustraat
 4. Milieustraat
13. Omgevingsvergunning 2
 1. Omgevingsvergunning (View: Relatie met zaakgericht werken)
 2. Omgevingsvergunning (Definitie: Vergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet, View: Model Ruimte, Meldingen Graafwerkzaamheden, Woningbouwprojecten)
14. Omgevingswaarde 2
 1. Omgevingswaarde (View: Waardecreatie)
 2. Omgevingswaarde (Definitie: Een norm die voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten en/of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen als beleidsdoel vastlegt., View: Model Omgevingswet, Juridische regels (CIMOW))
15. Projectleider 2
 1. Projectleider (View: Actoren en rollen)
 2. Projectleider (Definitie: De persoon die een project aanstuurt, View: Model Ruimte, Woningbouwprojecten)
16. Provincie 2
 1. Provincie (View: Actoren en rollen)
 2. Provincie (Definitie: Een gedeelte van de wereld met een eigen bestuur, waarvan de soevereiniteit in ieder geval door Nederland is erkend., View: Model Relatielijsten (naam?))
17. Sport 2
 1. Sport (Definitie: Een fysieke bezigheid met vaste regels en waarbij vaak sprake is van competitieverband. Sporten kunnen ook recreatief beoefend worden., View: Sportbeleid, Model Sport)
 2. Sport
18. Versie 2
 1. Versie (Definitie: De versie-aanduiding van een object., View: Basismodel CMDB-Items, Model ICT)
 2. Versie
Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 03:17.