Overzicht GEMMA architectuurviews softwarecatalogus

Laatst bewerkt: 1 juli 2022, 08:30:54

In de onderstaande tabel worden alle GEMMA 2 views getoond die in de Softwarecatalogus worden gebruikt om gemeentelijke pakketten op te plotten. In de Softwarecatalogus hebben deze views/kaarten een verkorte titel gekregen.

GEMMA[bewerken]

Titel kaart in SoftwarecatalogusNaam GEMMA view
Bedrijfsfuncties bestuurBS02 Bedrijfsfuncties bestuur met referentiecomponenten
Applicatiefuncties bestuurBS03 Applicatieservices bestuur met referentiecomponenten
Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN)Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN)
Bedrijfsfuncties fysieke leefomgevingFL02 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponenten
Applicatieservices fysieke leefomgevingFL03 Applicatieservices fysieke leefomgeving met referentiecomponenten
Applicatiefuncties generiekGA02 Applicatieservices generiek met referentiecomponenten
Applicatiefuncties generiek en buitengemeentelijke voorzieningenGA03 Applicatieservices generiek met referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningen
Bedrijfsfuncties klant- en keteninteractieKK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponenten
Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheidOOV02 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid met referentiecomponenten
Applicatiefuncties openbare orde en veiligheidOOV03 Applicatieservices openbare orde en veiligheid met referentiecomponenten
Bedrijfsfuncties ondersteuningOS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponenten
Applicatiefuncties ondersteuningOS03 Applicatieservices ondersteuning met referentiecomponenten
Bedrijfsfuncties publieksdienstenPD02 Bedrijfsfuncties publieksdiensten met referentiecomponenten
Applicatiefuncties publieksdienstenPD03 Applicatieservices publieksdiensten met referentiecomponenten
ReferentiecomponentenlandschapRC00 Alle referentiecomponenten
Referentiecomponenten en ondersteuning BIO maatregelenReferentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen
Bedrijfsfuncties sociaal domeinSD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponenten
Applicatiefuncties sociaal domeinSD03 Applicatieservices sociaal domein met referentiecomponenten

Omgevingswet[bewerken]

Titel kaart in SoftwarecatalogusNaam GEMMA view
Omgevingswet - Gemeente applicaties00 - Gemeente Applicaties