Overzicht GEMMA architectuurviews softwarecatalogus


In de onderstaande tabel worden alle GEMMA 2 views getoond die in de Softwarecatalogus worden gebruikt om gemeentelijke pakketten op te plotten. In de Softwarecatalogus hebben deze views/kaarten een verkorte titel gekregen.

GEMMA

Titel kaart in SoftwarecatalogusNaam GEMMA view
Bedrijfsfuncties bestuurBS02 Bedrijfsfuncties bestuur met referentiecomponenten
Applicatiefuncties bestuurBS03 Applicatiefuncties bestuur met referentiecomponenten
Applicatiefuncties generiekGA02 Applicatiefuncties generiek met referentiecomponenten
Applicatiefuncties generiek en buitengemeentelijke voorzieningenGA03 Applicatiefuncties generiek met referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningen
Bedrijfsfuncties klant- en keteninteractieKK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponenten
Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheidOOV02 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid met referentiecomponenten
Applicatiefuncties openbare orde en veiligheidOOV03 Applicatiefuncties openbare orde en veiligheid met referentiecomponenten
Bedrijfsfuncties ondersteuningOS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponenten
Applicatiefuncties ondersteuningOS03 Applicatiefuncties ondersteuning met referentiecomponenten
Bedrijfsfuncties publieksdienstenPD02 Bedrijfsfuncties publieksdiensten met referentiecomponenten
Applicatiefuncties publieksdienstenPD03 Applicatiefuncties publieksdiensten met referentiecomponenten
ReferentiecomponentenlandschapRC00 Alle referentiecomponenten
Bedrijfsfuncties ruimtelijk domeinRD02 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein met referentiecomponenten
Applicatiefuncties ruimtelijk domeinRD03 Applicatiefuncties ruimtelijk domein met referentiecomponenten
Referentiecomponenten en ondersteuning BIO maatregelenReferentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen
Bedrijfsfuncties sociaal domeinSD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponenten
Applicatiefuncties sociaal domeinSD03 Applicatiefuncties sociaal domein met referentiecomponenten

Omgevingswet

Titel kaart in SoftwarecatalogusNaam GEMMA view
00 - Applicatielandschap Omgevingsbeleid
Omgevingswet - Gemeente applicaties00 - Gemeente Applicaties
Applicatieinteractie - DSO en Gemeente - Basis0000 - DSO en gemeente interactie basis
Proces - 001 Ontwikkelen omgevingsvisie001P Ontwikkelen omgevingsvisie
Proces - 002 Ontwikkelen programma002P Ontwikkelen programma
Applicatieinteractie - 003 Informatieproducten 20031I informatieproducten 2
Applicatieinteractie - DSO en Gemeente - Wijzigen omgevingsplan003I Wijzigen omgevingsplan
Proces - 003 Wijzigen omgevingsplan003P Wijzigen omgevingsplan
Proces - 006 Voorlichten en beantwoorden vragen0065P Voorlichten en beantwoorden vragen
Proces - 013 Verkennen initiatief013P Verkennen initiatief
Proces - 014 Behandelen melding activiteit014P Behandelen melding activiteit
Applicatieinteractie - 015 Zaakgericht behandelen vergunningaanvraag015I Behandelen Vergunning aanvraag Zaakgericht
Applicatieinteractie - DSO en Gemeente - Behandelen vergunningaanvraag015I Behandelen vergunningaanvraag
Proces - 015 Behandelen vergunningaanvraag015P Behandelen vergunningaanvraag
Proces - 016 Behandelen bezwaar016P Behandelen bezwaar
Proces - 022 Toezichthouden022P Toezichthouden
Proces - 023 Behandelen melding incident023P Behandelen melding incident
Proces - 024 Opsporen024P Opsporen
Proces - 025 Opleggen sanctie025P Opleggen sanctie
Proces - 026 Toepassen sanctie026P Toepassen sanctie
Proces - 041 Adviseren041P Adviseren
Proces - 043 Samen realiseren043P Samen realiseren
Proces - 044 Regievoeren op samenwerking044P Regievoeren op samenwerking
Proces - 061 Monitoren en analyseren061P Monitoren en analyseren
Omgevingsbeleidcomponent overview
Overzicht omgevingswetcomponentenOverview omgevingswetreferentiecomponenten
Requirements voor regelcomponenten