Overzicht GEMMA architectuurviews softwarecatalogus


In de onderstaande tabel worden alle GEMMA 2 views getoond die in de Softwarecatalogus worden gebruikt om gemeentelijke pakketten op te plotten. In de Softwarecatalogus hebben deze views/kaarten een verkorte titel gekregen.

GEMMA

Titel kaart in SoftwarecatalogusNaam GEMMA view
BS02 Bedrijfsfuncties bestuur met referentiecomponenten
BS03 Applicatiefuncties bestuur met referentiecomponenten
GA02 Applicatiefuncties generiek met referentiecomponenten
GA03 Applicatiefuncties generiek met referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningen
KK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponenten
Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheidOOV02 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid met referentiecomponenten
OOV03 Applicatiefuncties openbare orde en veiligheid met referentiecomponenten
OS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponenten
OS03 Applicatiefuncties ondersteuning met referentiecomponenten
PD02 Bedrijfsfuncties publieksdiensten met referentiecomponenten
PD03 Applicatiefuncties publieksdiensten met referentiecomponenten
RC00 Alle referentiecomponenten
RD02 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein met referentiecomponenten
RD03 Applicatiefuncties ruimtelijk domein met referentiecomponenten
Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen
SD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponenten
SD03 Applicatiefuncties sociaal domein met referentiecomponenten

Omgevingswet

Titel kaart in SoftwarecatalogusNaam GEMMA view
Omgevingswet - Gemeente applicaties00 - Gemeente Applicaties
Applicatieinteractie - DSO en Gemeente - Basis0000 - DSO en gemeente interactie basis
Applicatieinteractie - DSO en Gemeente - Behandelen aanvraag en meldingBehandelen aanvraag en melding
Applicatieinteractie - DSO en Gemeente - Samenwerken aan behandelenSamenwerken aan behandelen