Omgevingswetproces - 09 Behandelen aanvraag vergunning
Toelichting bij het proces

<ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel ""." van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>

Verdere detail beschrijving van het proces en de bijbehorende referentie componenten (applicaties) zijn te vinden in de onderstaande tabel.
Via het DSO Omgevingsloket wordt een aanvraag voor een vergunning gedaan. De aanvraag wordt doorgezet naar het gemeentelijk VTH systeem. Dit VTH systeem ondersteunt het interne proces behandelen aanvraag vergunning. Via het VTH systeem wordt de aanvrager van de vergunning de uitkomst verstuurd naar MijnOverheid Berichtenbox. Als er sprake is van een uitgebreide procedure dan kan de Bestuur- en Raadsinformatie component ter ondersteuning van het proces. Als tijdens het proces dient te worden samengewerkt met andere externe partijen kan de gemeente gebruik maken van Samenwerking DSO.

Openstaande vragen

Onderstaande vragen zijn in behandeling en worden in een volgende versie van de architectuur beantwoord.

  • Welke bronnen zijn er voor de vergunningaanvraag behalve DSO omgevingsloket? Welke rol gaan de informatie producten hierin spelen?
  • Welke vergunningsaanvragen gaan hier binnenkomen? En welke worden afgevangen door de snelservice formule?
  • Welke rol speelt het DSO bij het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten?
  • Worden vergunningen t.z.t. ook aan het DSO aangeleverd? En kunnen verleende vergunningen ook het omgevingsloket worden ingezien?Overzicht relatiesInformatiebeveiliging & Privacy

Nadere informatie volgt.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 okt 2017 om 03:28.