Omgevingswetproces - 02 Vaststellen programma
Toelichting bij het proces

<ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel ""." van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>

Verdere beschrijving van het proces en de referentiecomponenten is te vinden in de onderstaande tabel.

Openstaande vragen

Onderstaande vragen zijn in behandeling en worden in een volgende versie van de architectuur beantwoord.

  • Gaat de omgevingsplancomponent ook het omgevingsprogramma ondersteunen?
  • Bevat een omgevingsprogramma ook regels?
  • Gaat de toepasbareregelscomponent een op zichzelf staande applicatie worden of gaat deze geïntegreerd worden in de omgevingsplancomponent?


Overzicht relaties

Informatiebeveiliging & Privacy

Nadere informatie volgt.