Id-28608

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie Id-28608
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Ontwerpen verordening/plan/legger/peilbesluit veroorzaakt Besluiten verordening/plan/legger/peilbesluit
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Ontwerpen verordening/plan/legger/peilbesluit (BusinessProcess)
Naar   :  Besluiten verordening/plan/legger/peilbesluit (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-fe3b11c6-41bd-4266-adc0-f7cd142fef62
Object ID  : fe3b11c6-41bd-4266-adc0-f7cd142fef62
Object ID_nl  : fe3b11c6-41bd-4266-adc0-f7cd142fef62
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet