Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Ontwikkelen programma

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving gericht op het behalen van in visie en/of beleid gestelde doelen of omgevingswaarden. (BusinessProcess) Ontwikkelen programma Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsvisie Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan Processen m.b.t. het ontwikkelen van beleid, zowel visie/langetermijn alsook de concrete uitwerking in toepasbare regels, en het voorlichten en beantwoorden van vragen over het beleid. (BusinessProcess) Beleidsontwikk- eling en regelgeving BusinessEvent Omgevingspro- gramma gereed Noodzakelijke aanpak om een of meerdere gewenste omgevingswaarden te bereiken. (BusinessEvent) Nodig voor halen omgevingswa- arden Wens vanuit eigen organisatie om een programmatische aanpak te volgen voor een bepaald doel. (BusinessEvent) Wens programmatisc- he aanpak Verplicht als gevolg van beleidsdoorwerking vanuit EU, Rijk, provincie of waterschap. (BusinessEvent) Beleidsdoorwe- rking in programma Een vastgestelde omgevingsvisie vormt een richtinggevend kader voor het ontwikkelen van een omgevingsprogramma. (TriggeringRelationship) 02 Om de doelen die vastgesteld zijn in omgevingsplan of -verordening te bereiken kan een programmatische aanpak gewenst zijn. Die aanpak wordt dan beschreven in een omgevingsprogramma. (TriggeringRelationship) 03 CompositionRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 23-12-2021 00:50:38 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 23-12-2021 00:50:38 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Ontwikkelen programma
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving gericht op het behalen van in visie en/of beleid gestelde doelen of omgevingswaarden.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 002
Object ID  : fcfd64cd-24f2-4ba0-bef4-483c07cb7654
Toelichting  : Het vaststellen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De beleidsdoelen in de Omgevingsvisie en wettelijke verplichtingen (Provincie, Rijk, EU) vormen de belangrijkste input voor een programma en moeten in een programma operationeel worden gemaakt. Het programma kan zich richten op sectorale doelen of een gebieden/of omgevingswaarden en kan daarvoor verschillende elementen bevatten. Er is onderscheid tussen verplichte programmas en programmas waar een gemeente zelf voor kiest vanuit eigen beleidsdoelen.
Object ID  : fcfd64cd-24f2-4ba0-bef4-483c07cb7654
Object ID_nl  : fcfd64cd-24f2-4ba0-bef4-483c07cb7654
Original ID  : id-fcfd64cd-24f2-4ba0-bef4-483c07cb7654
Semanticsearch  : ontwikkelen programma
Relaties  :  Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: