veroorzaakt

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-f9f8165e-9fe1-445d-87cc-0ea2cef9c396
Notice.png
Dit object is onderdeel van
   de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer toezicht verder gaat dan een enkele controle, zal eerst een toezichtplan opgesteld worden. De voorgeschiedenis van de activiteit is belangrijke input voor het toezichtplan. Voorgeschiedenis kan betrekking hebben op de locatie, op de initiatiefnemer en op de activiteit zelf. Ervaringen van de gemeente en/of ketenpartners met locatie, initiatiefnemer en/of activiteit helpen om effectief toezicht in te plannen. Een bekende initiatiefnemer die zijn/haar zaakjes altijd goed op orde heeft behoeft bijvoorbeeld minder toezicht dan een die meerdere keren betrapt is op overtreden van de regels. (BusinessProcess) Beoordelen voorgeschied- enis De hoofdtoezichthouder betrekt andere deskundigen waar en zolang nodig en vormt daarmee een ‘toezichtteam’. In eenvoudige gevallen kan dit een “eenmansteam” zijn, in andere gevallen is het gewenst om ook medewerkers van ketenpartners te betrekken. Een goede werkwijze is om toezichtzaken te bespreken aan een integrale “toezicht-en-handhavingstafel”. De samenstelling van het team zal vooral afhankelijk zijn van de aard en complexiteit van de activiteit waarop toezicht gehouden wordt. Na invoering van de Wet kwaliteitsborging bouw zal voor een deel van de bouwactiviteiten het “technisch” toezicht uitgevoerd worden door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Die maakt geen deel uit van het toezichtteam maar signaleert eventuele tekortkomingen in de uitvoering aan de gemeente. (BusinessProcess) Selecteren toezichthoude- rs TriggeringRelationship Deze svg is op 17-04-2024 08:00:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 08:00:44 CEST
ArchiMate-relatie veroorzaakt
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  veroorzaakt
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Selecteren toezichthouders (BusinessProcess)
Naar   :  Beoordelen voorgeschiedenis (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-f9f8165e-9fe1-445d-87cc-0ea2cef9c396
Object ID   :  f9f8165e-9fe1-445d-87cc-0ea2cef9c396
Object ID_nl   :  f9f8165e-9fe1-445d-87cc-0ea2cef9c396
Original ID   :  id-f9f8165e-9fe1-445d-87cc-0ea2cef9c396
Semanticsearch   :  id-f9f8165e-9fe1-445d-87cc-0ea2cef9c396
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 10:39.