Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Advies urgentie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Advies urgentie
Definitie  : Om een juist beeld te krijgen van de urgentie kan advies van ketenpartners gewenst zijn.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-023-010
Object ID  : f85c286c-994d-4c0a-81c8-0ce850a23608
Object ID  : f85c286c-994d-4c0a-81c8-0ce850a23608
Object ID_nl  : f85c286c-994d-4c0a-81c8-0ce850a23608
Original ID  : id-f85c286c-994d-4c0a-81c8-0ce850a23608
Semanticsearch  : advies urgentie
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: