Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

T2. Ondersteunen voorbereiden toezicht houden

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > T2. Ondersteunen voorbereiden toezicht houden
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ondersteuning bij voorbereiden uitvoeren toezicht, evt. coördineren toezichtdelen andere bestuursorganen. (Requirement) T2. Ondersteunen voorbereiden toezicht houden Requirement T222 Kunnen aangeven van een risicoprofiel van- de situatie waarop toezicht moet worden gehouden op basis van bekende gegevens (historie vergunningen, toezicht, handhaving), regelgeving en VTH uitvoeringsbelei- d. Requirement T223 Kunnen opstellen van een toezichtplan Requirement T211 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies Requirement V214 Ondersteuning bieden voor gebruik van integraal toezichtsprotoc- ol Requirement T202 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners Requirement T203 Kunnen samenwerken met ketenpartners aan voorbereiding toezicht houden. Requirement T221 Kunnen uitvoeren van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Requirement T212 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Requirement 215 Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO LV ten behoeve van het inhoudelijk voorbereiden van toezicht houden Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 18-04-2019 19:22:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-04-2019 19:22:25 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities