Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Ontwikkelen omgevingsvisie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Ontwikkelen omgevingsvisie
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsvisie Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving gericht op het behalen van in visie en/of beleid gestelde doelen of omgevingswaarden. (BusinessProcess) Ontwikkelen programma Processen m.b.t. het ontwikkelen van beleid, zowel visie/langetermijn alsook de concrete uitwerking in toepasbare regels, en het voorlichten en beantwoorden van vragen over het beleid. (BusinessProcess) Beleidsontwikk- eling en regelgeving Wens vanuit eigen organisatie om de omgevingsvisie te ontwikkelen of aan te passen. (BusinessEvent) Wens opstellen/aanp- assen omgevingsvisie BusinessEvent Omgevingsvisi- e gereed Een vastgestelde omgevingsvisie vormt een richtinggevend kader voor het wijzigen van het omgevingsplan of -verordening. (TriggeringRelationship) 01 Een vastgestelde omgevingsvisie vormt een richtinggevend kader voor het ontwikkelen van een omgevingsprogramma. (TriggeringRelationship) 02 AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2022 03:30:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2022 03:30:06 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Ontwikkelen omgevingsvisie
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 001
Object ID  : f1bc625d-0984-4f17-b1c7-ba1a1001100d
Toelichting  : Het vaststellen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving.
Object ID  : f1bc625d-0984-4f17-b1c7-ba1a1001100d
Object ID_nl  : f1bc625d-0984-4f17-b1c7-ba1a1001100d
Original ID  : id-f1bc625d-0984-4f17-b1c7-ba1a1001100d
Semanticsearch  : ontwikkelen omgevingsvisie
Relaties  :  Onderdeel van:
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: