Uitvoerbareregels

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De juridische regel wordt eerst toepasbaar gemaakt (AC07-I toepasbare regel), vervolgens wordt er voor gezorgd dat de toepasbare regel kan worden uitgevoerd in een formulier (AC06-I uitvoerbare regel). (ApplicationComponent) Uitvoerbarereg- els Het stelsel werkt op basis van service gerichte architectuurprincipes. Alles is een service. Waar een service draait (beschikbaar gesteld wordt), binnen of buiten het stelsel, maakt voor de werking van het stelsel niet uit. Mits deze bereikbaar is en voldoet aan de service level afspraken. (ApplicationComponent) DSO-LV Stelselknooppu- nt Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV ApplicationComponent Gebruikerstoep- assingen Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbarereg- els DSO-LV FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssociationRelationship CompositionRelationship FlowRelationship opvagen uitvoerbare regels FlowRelationship transformatie Deze svg is op 23-08-2019 07:53:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 07:53:59 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Uitvoerbareregels
Definitie  : De juridische regel wordt eerst toepasbaar gemaakt (AC07-I toepasbare regel), vervolgens wordt er voor gezorgd dat de toepasbare regel kan worden uitgevoerd in een formulier (AC06-I uitvoerbare regel).
Toelichting  : Voor de afnemer is het van belang om snel te kunnen achterhalen of en hoe hij zijn activiteiten mag uitvoeren.

Deze component vertaalt de toepasbare regels (1-op-1) in de taal van de rule engine en ontsluit deze uitvoerbare regels als een service. De regels voor activiteiten kunnen daarmee makkelijker worden toegepast.

De component Uitvoerbare regels vraagt specifieke waarden op uit de LVBB die gelden op een locatie en gebruikt deze waarde om een concrete vraag te formuleren aan de eindgebruiker of gebruikt de waarde in de afleiding van een conclusie. Een conclusie kan een indicatie zijn dat de aanvrager vergunningsplichtig is voor een bepaalde activiteit. Een conclusie kan daarnaast ook bestaan uit een lijst met indieningsvereisten of maatregelen waaraan voldaan moet worden. Het betreft de conclusie waar de vragenbomen naar toewerken. Er wordt gesproken van een conclusie en niet een beslissing omdat aan de conclusie geen rechten ontleend kunnen worden door de gebruiker. De beslissing ligt bij het bevoegd gezag
Object ID  : f035e81c-f373-4c3f-96da-57f59b16c5cc
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):Onderdeel van (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: