026 Toepassen sanctie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 026 Toepassen sanctie
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 026 Toepassen sanctie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-ee5e93c1-9c33-4aa4-a76d-787edb9deae3
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 026 Toepassen sanctie
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : ee5e93c1-9c33-4aa4-a76d-787edb9deae3
Titel view SWC  : BA Uitwerking deelprocessen
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : ee5e93c1-9c33-4aa4-a76d-787edb9deae3
Object ID_nl  : ee5e93c1-9c33-4aa4-a76d-787edb9deae3
Elementen  : 
Relaties  :