006I Voorlichten en beantwoorden vragen

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 006I Voorlichten en beantwoorden vragen
006I Voorlichten en beantwoorden vragen
Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Omschrijving: Het ketenproces Indienen Aanvragen en Meldingen levert de door de Initiatiefnemer ingevulden en ingediende vergunningsaanvraag of melding af bij het Bevoegd gezag. Er wordt een keuze gemaakt voor één bevoegd gezag die de aanvraag/melding krijgt aangeleverd. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het ontvangen van vergunningsaanvragen/meldingen omvat. Het koppelvlak bestaat uit 2 stadia te weten eerst het sturen van een triggerbericht waarin de notificatie is opgenomen dat er een vergunningsaanvraag/melding gereed staat bij DSO en vervolgens de mogelijkheid om de vergunningsaanvraag/melding met bijlages op te halen. Berichten naar Initiatiefnemers worden verstuurd naar de betreffende GDI voorzieningen waarop het BG zelf dient aan te sluiten: * Berichtenbox Bedrijven * Berichtenbox Ondernemers * Lopende zaken Semantische Interoperabiliteit Voorwaarde is kennis van: * IMAM - DSO Informatiemodel Aanvragen Meldingen * STAM - DSO Standaard Aanvragen Meldingen * HAL (Hypertext Application Language) * StUF - DSO (n.b. dit is een specifieke subset van StUF LVO die voor DSO relevant is). Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * XML * JSON * REST * OAuth Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Aansluiten DSO Indienen aanvragen en meldingen ApplicationService ophalen informatie vraag service biedt gebruiker van loket mogelijkheid om vraag te stellen via het loket waarna de vraag bij het correcte bevoegd gezag belandt. Let op: in onderzoek, nog geen offciele DSO-LV service. (ApplicationService) vraag (?) ApplicationService aanvraag of melding BusinessActor Gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheercomponent (CRM) Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen + Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Applicatie sercvice van Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtenbox Burgers Applicatie sercvice van Landelijke website voor bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. (ApplicationService) Berichtenbox Bedrijven FlowRelationship vraag FlowRelationship vraag FlowRelationship status update FlowRelationship informatie mbt vraag FlowRelationship status update FlowRelationship vraag Deze svg is op 20-07-2019 21:33:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 21:33:22 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA subtype
   
   
GEMMA type
   
   
GEMMA status
   
   
Projectstatus
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 006I Voorlichten en beantwoorden vragen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-ec91121e-153b-493a-a0c7-3981cf0af7f7
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 006I Voorlichten en beantwoorden vragen
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : ec91121e-153b-493a-a0c7-3981cf0af7f7
Titel view SWC  : Applicatieinteractie - 006 Voorlichten en beantwoorden vragen
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Elementen  : 
Relaties  :