DSO-LV Stelselknooppunt

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Het stelsel werkt op basis van service gerichte architectuurprincipes. Alles is een service. Waar een service draait (beschikbaar gesteld wordt), binnen of buiten het stelsel, maakt voor de werking van het stelsel niet uit. Mits deze bereikbaar is en voldoet aan de service level afspraken. (ApplicationComponent) DSO-LV Stelselknooppu- nt Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket De juridische regel wordt eerst toepasbaar gemaakt (AC07-I toepasbare regel), vervolgens wordt er voor gezorgd dat de toepasbare regel kan worden uitgevoerd in een formulier (AC06-I uitvoerbare regel). (ApplicationComponent) Uitvoerbarereg- els Een projectmap is een DSO-map van de initiatiefnemer. In de projectmap worden stukken geplaatst tijdens voorbereiding en realisatie van een project. Bevat bijvoorbeeld checkresultaten, ingevulde aanvragen, bouwtekeningen aannemer. (ApplicationComponent) Projectmap initiatiefnemer Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingsdocumenten welke is ondergebracht in vier sub-componenten: * Regelingencomponent: wijzigen van tekst en kaart (voor omgevingsvisie, programma en omgevingsplan) * Werkprocescomponent: ondersteunen van werkproces voor wijzigen tekst en kaart * Publicatiecomponent: publiceren en archiveren van omgevingsbeleid * Viewercomponent: tonen van regelingen (tekst en kaart) onder andere voor besluitvorming (ApplicationComponent) Omgevingsbelei- dcomponent Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbarereg- elsbeheer component ApplicationService Services Toepasbare regels ApplicationService Services Besluiten en Bekendmaken Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Data wordt ontsloten via een API Gateway.Via die API Gateway kunnen gemeenten ook autorisatie en logging laten verlopen. Dat wil zeggen: recht op toegang en vastleggen welke data met wie is uitgewisseld. (ApplicationComponent) Gemeentelijke API Gateway Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent ApplicationService Services Aanvragen en Melden Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Een gebruikerstoepassing is in het Digitaal Loket Omgevingswet geïntegreerd en neemt de opmaak van het Digitaal Loket Omgevingswet (DLO) over. Dit geeft de gebruiker een integrale gebruikerservaring waardoor deze de indruk heeft dat het om een enkele applicatie gaat. De gebruiker geeft via de gebruikersinterface aan wat hij wil. (ApplicationComponent) Digitaal omgevingsloket- (DSO-LV) ApplicationComponent DSO-LV - Aanvragen en Melden DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV ApplicationComponent DSO-LV - Register Toepasbare regels Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbarereg- els DSO-LV In de Stelselcatalogus DSO worden de gegevens binnen het stelsel en relevante begrippen uit de fysieke leefomgeving beschreven en hun onderlinge relaties. De Stelselcatalogus DSO geeft eenduidig aan welke gegevens en informatieproducten waar te vinden zijn en koppelt deze aan de desbetreffende wet- en regelgeving, standaarden en de gegevensverzamelingen (ApplicationComponent) Stelselcatalogus- DSO-LV FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssociationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship AssociationRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 19-08-2019 09:09:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 19-08-2019 09:09:50 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : DSO-LV Stelselknooppunt
Definitie  : Het stelsel werkt op basis van service gerichte architectuurprincipes. Alles is een service. Waar een service draait (beschikbaar gesteld wordt), binnen of buiten het stelsel, maakt voor de werking van het stelsel niet uit. Mits deze bereikbaar is en voldoet aan de service level afspraken.
Toelichting  : Dit betekent dat alle business logica en gegevens voor het stelsel via services worden ontsloten. Alle services voor het stelsel zijn toegankelijk via het Stelselknooppunt en zowel binnen (tussen functies onderling) en buiten (afnemen en aanbieden) het stelsel alleen via het knooppunt te gebruiken. Het Stelselknooppunt is hiermee het centrale stekkerdoos en schakelpunt voor het stelsel. Als een afnemer of aanbieder eenmaal gekoppeld is met het Stelselknooppunt heeft deze toegang tot alle services van het stelsel en kan deze, mits hiervoor geautoriseerd, gebruiken. Het Stelselknooppunt biedt generieke diensten aan zoals monitoren, auditen en bericht archiveren. Daarnaast biedt het Stelselknooppunt een zelfbedieningsportaal waarmee aanbieders hun services aanmelden en afnemers zich registreren voor het gebruiken van services. Hiermee wordt de beheerlast van het Stelselknooppunt beperkt.
Object ID  : e5a7205e-5c36-4320-ad97-7233c747a0c8
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):
Wordt bediend door (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: