Werkprocescomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van het werkproces voor het opstellen van omgevingsbeleid (visie, programma en plan). Deze component is onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Hieronder wordt verstaan: * Kunnen bevragen en wijzigen van gegevens in de Zaakregistratiecomponent of het Zakenregister * Kunnen bevragen van gegevens in de Zaaktypecataloguscomponent of het Catalogusregister * Kunnen bewaken van de status van een zaak * Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaak- en Documenten Services * Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaakgericht Werken API (ZGW API) * Kunnen koppelen van documenten aan een Zaak in de Zaakregistratiecomponent of in het Zakenregister * Kunnen agenderen van een nieuwe (gerelateerde) zaak * Kunnen registeren van een zaak * Kunnen relateren van een zaak aan één of meer andere gerelateerde zaken * Kunnen werken op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet Toelichting: * Nieuwe requirement in versie 1.3. * Status: in onderzoek bij gemeenten en leveranciers * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBWP07 Zaakgericht kunnen uitvoeren van het proces voor het wijzigen van het omgevingsplan (requirement in onderzoek) Kunnen ondersteunen van het werkproces voor het opstellen dan wel wijzigen van een omgevingsvisie zoals gedefineerd op GEMMAonline. * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBWP02 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen omgevingsvisie Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbelei- dcomponent Kunnen ondersteunen van het werkproces voor het opstellen dan wel wijzigen van een programma zoals gedefineerd op GEMMAonline. * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBWP03 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen programma Kunnen besturen van werkproces voor het opstellen van omgevingsdocumenten (visie, progamma, plan). Hieronder vallen een aantal sub-requirements. * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. Toelichting: * LET OP: voorstel om deze requirement te vervangen door OBWP07 (Requirement) OBWP01 Kunnen besturen van gehele werkproces (generiek voor omgevingsbeleid- ) Kunnen ondersteunen van het werkproces voor het opstellen dan wel wijzigen van een omgevingsplan zoals gedefineerd op GEMMAonline. * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBWP04 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen omgevingsplan * Kunnen aanpassen van het werkproces. * Nieuwe requirement in versie 1.2 (Requirement) OBWP06 Werkproces aanpassen Hieronder wordt verstaan: * Kunnen interacteren met DSO-LV samenwerkingsfunctionaliteit. Toelichting: * Nieuwe requirement in versie 1.1. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. * Samenwerking op gebied van planvorming valt onder de uitbouw van DSO-LV en zal pas na 1-1 2022 worden gerealiseerd. Op dat moment zal deze requirements worden geupdate. (Requirement) OBWP05 Kunnen ondersteunen van samenwerking RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 08-06-2021 10:41:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2021 10:41:51 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Werkprocescomponent
Definitie  : Component voor het ondersteunen van het werkproces voor het opstellen van omgevingsbeleid (visie, programma en plan). Deze component is onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven.
Object ID  : e53d5f9a-f8b1-44b2-8099-8ed357beafa2
MoSCoW  : Onbepaald
Object ID  : e53d5f9a-f8b1-44b2-8099-8ed357beafa2
Object ID_nl  : e53d5f9a-f8b1-44b2-8099-8ed357beafa2
Original ID  : id-e53d5f9a-f8b1-44b2-8099-8ed357beafa2
Semanticsearch  : werkprocescomponent
Relaties  : 
Onderdeel van (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: