Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

032 Reageren op plannen andere overheid

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 032 Reageren op plannen andere overheid
032 Reageren op plannen andere overheid
Dit bedrijfsproces betreft het reageren op een besluit van een ander bestuursorgaan wanneer dat besluit strijdig is met het beleid van een (hoger) bestuursorgaan. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk: vernietiging van het besluit, indeplaatstreding of buitenwerkingstelling van een deel van bv. een omgevingsplan. (BusinessProcess) Reageren op besluit ander bestuursorgaan Versturen reactie naar de desbetreffende overheid, bekendmaken, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren reactie op besluit ander bestuursorgaan Beoordelen besluit en mogelijkheden tot interventie, afstemmen ketenpartners, informeren desbetreffende overheid. (BusinessProcess) Voorbereiden reactie op besluit ander bestuursorgaan Opstellen ontwerpbesluit, afstemmen met ketenpartners en het desbetreffende bestuursorgaan. (BusinessProcess) Opstellen reactie op besluit ander bestuursorgaan Besluitvorming op bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten reactie op besluit ander bestuursorgaan BusinessEvent Reactie op besluit ander bestuursorgaan geleverd Aanleiding is de vaststelling/bekendmaking van een verordening, omgevingsplan of vergunning door een ander bestuursorgaan, die/dat (naar mening van het hoger ander bestuursorgaan) strijdig is met het gevoerde beleid. (BusinessEvent) Ongewenst besluit ander bestuursorgaan TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 24-06-2021 21:10:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 24-06-2021 21:10:07 CEST
Legenda


Originele kleuren
Nestingniveau
   
   
   
VolgordeId
   
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 032 Reageren op plannen andere overheid
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-e459494a-e62f-4c2b-9307-6f6a8e2e2ba0
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 032 Reageren op plannen andere overheid
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : e459494a-e62f-4c2b-9307-6f6a8e2e2ba0
Object ID  : e459494a-e62f-4c2b-9307-6f6a8e2e2ba0
Object ID_nl  : e459494a-e62f-4c2b-9307-6f6a8e2e2ba0
Original ID  : id-e459494a-e62f-4c2b-9307-6f6a8e2e2ba0
Semanticsearch  : 032 reageren op plannen andere overheid
Elementen  : 
Relaties  :