Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Participeren omgevingsbeleid

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Participeren omgevingsbeleid
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Participeren omgevingsbeleid
Definitie  : Belanghebbenden kunnen participeren in de ontwikkeling en aanpassing van het gemeentelijke omgevingsbeleid. In de participatiefase kunnen ze ideeën, wensen, kanttekeningen en zorgen naar voren brengen en met elkaar, de gemeente en een eventuele initiatiefnemer in gesprek gaan. Op deze wijze kunnen ze invloed uitoefenen op de ontwikkelingen nog voordat een concreet (voor)ontwerp is opgesteld.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 002-003-015
Object ID  : e3728e70-1ce3-4a67-a0ac-e9908c0f4712
Object ID  : e3728e70-1ce3-4a67-a0ac-e9908c0f4712
Object ID_nl  : e3728e70-1ce3-4a67-a0ac-e9908c0f4712
Original ID  : id-e3728e70-1ce3-4a67-a0ac-e9908c0f4712
Semanticsearch  : participeren omgevingsbeleid
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: