Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Afstemming bevoegd gezag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Afstemming bevoegd gezag
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de vergunningaanvraag zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst. (BusinessService) Afstemming bevoegd gezag Normaliter is de gemeente (waar de activiteit of activiteiten geheel of in hoofdzaak zullen worden verricht) bevoegd gezag, maar er zijn uitzonderingen: (samengevat) voor wateractiviteiten is het waterschap bevoegd gezag; voor activiteiten die vallen onder de Richtlijn industriële emissies of Seveso-richtlijn en voor activiteiten die gecombineerd worden aangevraagd met een “magneetactiviteit” kan een hoger bestuursorgaan bevoegd gezag zijn. Verder geldt dat als op een locatie eerder een omgevingsvergunning voor grootschalig milieubelastende activiteiten is verstrekt door een bestuursorgaan, dat bestuursorgaan voor die locatie altijd bevoegd gezag is. Ten slotte kunnen bestuursorganen de behandeling van aanvragen overdragen als daar gegronde reden voor is. Als een ander bestuursorgaan als bevoegd gezag de vergunningaanvraag zal behandelen, wordt de aanvraag overgedragen aan die ketenpartner en worden de overige processtappen overgeslagen. Overdragen dient onverwijld te gebeuren aangezien als dag van ontvangst geldt de dag van ontvangst bij het bestuursorgaan waar de aanvraag is ingediend, niet waar de aanvraag wordt behandeld. (BusinessProcess) Controleren bevoegd gezag Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 29-12-2021 20:14:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 29-12-2021 20:14:35 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Afstemming bevoegd gezag
Definitie  : Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de vergunningaanvraag zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-015-010
Object ID  : e2fef944-b38c-445a-80d2-231fe3a22ee5
Object ID  : e2fef944-b38c-445a-80d2-231fe3a22ee5
Object ID_nl  : e2fef944-b38c-445a-80d2-231fe3a22ee5
Original ID  : id-e2fef944-b38c-445a-80d2-231fe3a22ee5
Semanticsearch  : afstemming bevoegd gezag
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: