GGD

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Actor.png
Naam  : GGD
Object ID  : e0116009-255a-4e41-b3c7-4be8c5586b22
Object ID_nl  : e0116009-255a-4e41-b3c7-4be8c5586b22
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: