Geometriecomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Component voor het karteren en wijzigen van geometrieen van regels en annotaties in omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent.. (ApplicationComponent) Geometriecomp- onent Hieronder wordt verstaan: * Kunnen karteren van een geometrie. * Kunnen aanpassen van geometrie, van regels (i.c. werkingsgebieden) en van bepaalde annotaties (i.c. locaties) Toelichting: * Aangepaste requirement in versie 1.1 (Requirement) OBG01 Kunnen karteren en wijzigen van geometrie Toelichting: * Aangepast in versie 1.2: samengevoegd met OBG02 (Requirement) OBG04 Kunnen ophalen en overnemen van geometrie en ID uit (basis)registratie- s (requirement vervallen) Hieronder wordt verstaan: * OF kunnen importeren van geometrie vanuit extern bestand * OF kunnen overnemen van geometrie via GEO JSON koppeling Toelichting: * Kunnen ophalen en overnemen van geometrie en ID uit (basis)registraties * Het kunnen ophalen van objecten en gegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Kadaster (BRK) en gemeentelijke Kernregistraties. * Kunnen ophalen van ambtsgebied. * Kunnen ophalen van werkingsgebied (uit IMRO plan). * Let op: requirement aangepast in versie 1.2 OBG02 en OBG04 samengevoegd. (Requirement) OBG02 Kunnen importeren van geometrie Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ondersteunen van 3D. Toelichting: * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBG05 Kunnen ondersteunen van 3D Hieronder wordt verstaan: * Kunnen annoteren van locatie met bijvoorbeeld bijbehorende juridische regels, waarden of activiteiten. Toelichting: * Onder annoteren verstaan we het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen die tekst machine-leesbaar maken en/of het mogelijk maken dat bepaalde gegevens op een kaart weergegeven worden. * Let op: Requirement toegevoegd in versie 1.2. (Requirement) OBG06 Kunnen annoteren vanuit geometrie Component voor het opstellen van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent (ApplicationComponent) Maakcomponen- t RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 09-06-2021 23:22:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 09-06-2021 23:22:34 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Geometriecomponent
Definitie  : Component voor het karteren en wijzigen van geometrieen van regels en annotaties in omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent..
Object ID  : da59f3fa-93bd-4148-b633-0dd8bbedcde4
Object ID_nl  : da59f3fa-93bd-4148-b633-0dd8bbedcde4
Original ID  : id-da59f3fa-93bd-4148-b633-0dd8bbedcde4
Semanticsearch  : geometriecomponent
Relaties  : 
Onderdeel van (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: