Samenwerkingscomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Samenwerkingscomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Samenwerkingscomponent
Definitie  : Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.
Toelichting  : De component maakt het mogelijk dat meerdere personen of organisaties gezamenlijk kunnen werken aan een doel en daarbij maximaal onafhankelijk van elkaar zijn. Het component moet zoveel mogelijk tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk door deelnemers kunnen worden gebruikt. De Engelse term voor deze vorm van samenwerking is: 'collaboration. Een voorbeeld van een samenwerkingsysteem is een extranet dat geschikt is voor samenwerking tussen medewerkers en personen buiten de organisatie. Andere voorbeelden van samenwerkingssystemen zijn publiek aangeboden voorzieningen zoals Office365 of groepsfaciliteiten binnen platforms als Yammer of Facebook.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : d845fe29-3810-4e50-970a-b48330d19f7b
Object ID  : d845fe29-3810-4e50-970a-b48330d19f7b
Object ID_nl  : d845fe29-3810-4e50-970a-b48330d19f7b
Original ID  : id-d845fe29-3810-4e50-970a-b48330d19f7b
Semanticsearch  : samenwerkingscomponent
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: