Beoordelen voorgeschiedenis

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Beoordelen voorgeschiedenis
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Wanneer toezicht verder gaat dan een enkele controle, zal eerst een toezichtplan opgesteld worden. De voorgeschiedenis van de activiteit is belangrijke input voor het toezichtplan. Voorgeschiedenis kan betrekking hebben op de locatie, op de initiatiefnemer en op de activiteit zelf. Ervaringen van de gemeente en/of ketenpartners met locatie, initiatiefnemer en/of activiteit helpen om effectief toezicht in te plannen. Een bekende initiatiefnemer die zijn/haar zaakjes altijd goed op orde heeft behoeft bijvoorbeeld minder toezicht dan een die meerdere keren betrapt is op overtreden van de regels. (BusinessProcess) Beoordelen voorgeschied- enis Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de voorgeschiedenis van het initiatief en de initiatiefnemer. (BusinessService) Advies beoordelen voorgeschied- enis Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de voorgeschiedenis van het initiatief en de initiatiefnemer. (BusinessProcess) Adviseren beoordelen voorgeschied- enis De hoofdtoezichthouder betrekt andere deskundigen waar en zolang nodig en vormt daarmee een ‘toezichtteam’. In eenvoudige gevallen kan dit een “eenmansteam” zijn, in andere gevallen is het gewenst om ook medewerkers van ketenpartners te betrekken. Een goede werkwijze is om toezichtzaken te bespreken aan een integrale “toezicht-en-handhavingstafel”. De samenstelling van het team zal vooral afhankelijk zijn van de aard en complexiteit van de activiteit waarop toezicht gehouden wordt. Na invoering van de Wet kwaliteitsborging bouw zal voor een deel van de bouwactiviteiten het “technisch” toezicht uitgevoerd worden door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Die maakt geen deel uit van het toezichtteam maar signaleert eventuele tekortkomingen in de uitvoering aan de gemeente. (BusinessProcess) Selecteren toezichthoude- rs Bij het inplannen van toezicht is tevens belangrijk rekening te houden met de doel van het toezicht. Veiligheid laat minder ruimte dan het beperken van overlast. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van “sjablonen” gekoppeld aan toezichtdoelen, gebaseerd op praktijkervaringen. (BusinessProcess) Bepalen doelen en onderwerpen ServingRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 17-04-2024 08:08:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 08:08:34 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Beoordelen voorgeschiedenis
Definitie     Wanneer toezicht verder gaat dan een enkele controle, zal eerst een toezichtplan opgesteld worden. De voorgeschiedenis van de activiteit is belangrijke input voor het toezichtplan. Voorgeschiedenis kan betrekking hebben op de locatie, op de initiatiefnemer en op de activiteit zelf. Ervaringen van de gemeente en/of ketenpartners met locatie, initiatiefnemer en/of activiteit helpen om effectief toezicht in te plannen. Een bekende initiatiefnemer die zijn/haar zaakjes altijd goed op orde heeft behoeft bijvoorbeeld minder toezicht dan een die meerdere keren betrapt is op overtreden van de regels.
Nestingniveau     04
VolgordeId     022-020-020-010
Object ID     d7da8067-be68-4b2b-afb7-954d482b72aa
Object ID     d7da8067-be68-4b2b-afb7-954d482b72aa
Object ID_nl     d7da8067-be68-4b2b-afb7-954d482b72aa
Original ID     id-d7da8067-be68-4b2b-afb7-954d482b72aa
Semanticsearch     beoordelen voorgeschiedenis
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 10:33.