indiener, gehoorde, info-leverancier

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > AssociationRelationships > indiener, gehoorde, info-leverancier
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie indiener, gehoorde, info-leverancier
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  AssociationRelationship
Vanaf   :  Belanghebbende (BusinessRole)
Naar   :  Handhaver (BusinessRole)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-d401b39b-e4fc-4903-be90-20c006e488ea
Label  :  indiener, gehoorde, info-leverancier
Object ID  : d401b39b-e4fc-4903-be90-20c006e488ea
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet