Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

VMG008. Kunnen genereren van rapportages

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > VMG008. Kunnen genereren van rapportages
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Kunnen samenstellen van eigen rapportages en kunnen genereren van rapportages. (Requirement) VMG008. Kunnen genereren van rapportages Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Grouping Generieke ondersteuning bij afhandelen van vergunningaan- vragen en meldingen Grouping Generieke ondersteuning bij toezicht Grouping Generieke ondersteuning bij handhaving Requirement VMG008001 Rapportage voor kunnen beheersen werkvoorraad Requirement VMG008002 Rapportage voor ontdekken van trends Requirement VMG008003 Rapportage voor analyse van afhandeling Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent RealizationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 18-04-2019 19:21:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-04-2019 19:21:12 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Requirement.png
Naam  : VMG008. Kunnen genereren van rapportages
Definitie  : Kunnen samenstellen van eigen rapportages en kunnen genereren van rapportages.
Toelichting  : Kunnen genereren van rapportages zoals werkvoorraden, doorlooptijden etc.
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : cec43119-ced9-4783-8da4-86e17c30dc41
Relaties  :  Onderdeel van:


Wordt gerealiseerd door:


Bestaat uit:


Komt voor op   :  ArchiMate views: