Leveren reactie melding incident

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Leveren reactie melding incident
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
De derde fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het versturen van de reactie op de melding aan de indiener, betrokkene en andere belanghebbenden en het in gang zetten van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Leveren reactiemelding incident Initiëren van vervolgacties zoals het opleggen van een sanctie en zo nodig inplannen van toezicht. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen handhavingsverzoek of melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende. (BusinessProcess) Behandelen melding incident of handhavingsv- erzoek De tweede fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het uitvoeren van een controle (meestal ter plaatse), het beoordelen van de aangetroffen situatie om te bepalen of sprake is van een overtreding, het bepalen of en welke vervolgacties gewenst zijn en het opstellen van een reactie of beschikking. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Verzenden van de vastgestelde reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) aan de indiener van de melding en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen reactie of beschikking AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 23:32:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 23:32:35 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  De derde fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het versturen van de reactie op de melding aan de indiener, betrokkene en andere belanghebbenden en het in gang zetten van eventuele vervolgacties.
Nestingniveau   :  02
VolgordeId   :  023-030
Object ID   :  cebfe528-4383-48f4-9875-115248880f93
Object ID_nl   :  cebfe528-4383-48f4-9875-115248880f93
Original ID   :  id-cebfe528-4383-48f4-9875-115248880f93
Semanticsearch   :  leveren reactie melding incident
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 14:44.