Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Ontwerpen omgevingsvisie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Ontwerpen omgevingsvisie
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ontwikkelen van een (ontwerp van een) visie op de fysieke leefomgeving voor de gemeente voor de lange termijn, Dit is een "proces" dat in een of meerdere iteraties en vooral interactief plaatsvindt, waarbij gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen, en ketenpartners gezamenlijk tot de nieuwe visie komen. (BusinessProcess) Ontwerpen omgevingsvisie Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Vaststellen opdracht, organiseren van participatie en andere input, en vastleggen daarvan in uitgangspunten voor de omgevingsvisie. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen omgevingsvisie Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten omgevingsvisie ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2022 03:19:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2022 03:19:15 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Ontwerpen omgevingsvisie
Definitie  : Ontwikkelen van een (ontwerp van een) visie op de fysieke leefomgeving voor de gemeente voor de lange termijn, Dit is een "proces" dat in een of meerdere iteraties en vooral interactief plaatsvindt, waarbij gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen, en ketenpartners gezamenlijk tot de nieuwe visie komen.
Nestingniveau  : 02
VolgordeId  : 001-020
Object ID  : ce67ddcd-840c-4725-95d6-6e09fc2812e9
Object ID  : ce67ddcd-840c-4725-95d6-6e09fc2812e9
Object ID_nl  : ce67ddcd-840c-4725-95d6-6e09fc2812e9
Original ID  : id-ce67ddcd-840c-4725-95d6-6e09fc2812e9
Semanticsearch  : ontwerpen omgevingsvisie
Relaties  :  Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: