Informatie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Informatie
Definitie  : Via het Omgevingsloket wordt algemene informatie beschikbaar gesteld aan afnemers. Dit zijn toelichtende teksten binnen het Omgevingsloket. Daarbinnen is er primair voor specifieke juridische uitleg het Informatiepunt Omgevingswet.
Toelichting  : Het Informatiepunt Omgevingswet informeert (push & pull) verschillende doelgroepen over de juridische (en praktische) uitleg van de Omgevingswet en de onderliggende regelgeving. Voor de manier waarop dit lokaal is ingevuld, verwijst het Informatiepunt door naar de betreffende overheden. Het Informatiepunt is uitdrukkelijk geen adviseur voor dossier specifieke zaken. Tevens is het Informatiepunt voor de klant de vraagbaak rondom het functioneren en de werking van het Omgevingsloket. Het Informatiepunt werkt samen met Specialistische Helpdesks bij de uitleg en vraagbeantwoording op het snijvlak van hun specialisme met die van de Omgevingswet.
Object ID  : cbc2246a-4a51-4c97-b73c-fe9066ce8ff8
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: